Meaning of 'window'

 • खिडकी
 • खिडकीची चौकट व तावदाने

Related Phrases

 • Bow window अर्धवर्तुळाकार खिडकी
 • Rose window (गुलाबाच्या फुलाच्या आकाराची) नक्षीदार गोल खिडकी (सामान्यतः चर्चमध्ये आढळते)
 • Weather window विशिष्ट उपक्रमासाठी अनुकूल अशा हवामानाचा कालखंड (उदा. उपग्रह सोडणे गिर्यारोहण करणे इ.)
 • Palette window पॅलेट विंडो
 • To take the house out of the window घर डोक्यावर घेणे
 • Grasss window जिचा पती तात्पुरता गावाला गेला आहे अशी स्त्री
 • Window pane खिडकीचे काचेचे तावदान
 • Window shopping दुकानात मांडून ठेवलेला माल पाहत रमतजमत जाणे
 • Bay window भिंतीतून पुढे आलेली खिडकी
 • Primary window प्राथमिक विंडो

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of window, window Meaning, English to Marathi Dictionary, window Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use