Meaning of 'Tom'

  • थॉमस या विशेषनामाचा संक्षेप

Related Phrases

  • Tom-tom 1. एक प्रकारचे ढोलके    2. ढोलक्याचा 'ढम्‌ ढम्‌' असा होणारा आवाज    3. ढोलके वाजवणे

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of Tom, Tom Meaning, English to Marathi Dictionary, Tom Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use