Meaning of 'revenue'

 • राज्याचा वार्षिक महसूल
 • महसुलाच्या बाबी

Related Phrases

 • Sales revenue ठराविक काळात पुरविलेल्या मालाच्या व सेवेच्या बदल्यात मिळणारा पैसा म्हसूल
 • Average revenue 1. सरासरी प्राप्ती    2. सरासरी महसूल
 • Total revenue उद्योगाचे सर्व उत्पादन विकून आलेला म्हसूल
 • Government ordinary expenditure and revenue शासनाचा सर्वसामान्य जमाखर्च
 • General revenue सर्व साधारण महसूल
 • Marginal revenue product सीमान्त उत्पन्न महसूल
 • Revenue account संपत्ती खरेदी विक्री करून झालेल्या नफ्या तोट्याचा हिशोब
 • Marginal revenue सीमान्तिक महसूल
 • Public revenue सरकारी महसूल
 • Land revenue जमीन महसूल

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of revenue, revenue Meaning, English to Marathi Dictionary, revenue Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use