Meaning of 'vein'

  • रक्तवाहिनी
  • नस
  • पानाची शीर
  • काही दगडांवर दिसून येणारी रेषा
  • वृत्ती
  • व्यक्तीच्या स्वभावातील विशेष गोष्ट
  • मनप्रवृत्ती

Related Phrases

  • Portal vein यकृताची रक्तवाहिनी
  • Basilic vein दंडाच्या आतील बाजूला असलेली मोठी नीला
  • Azygos, vein जोडी नसलेली एक अशुद्ध रक्तवाहिनी

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of vein, vein Meaning, English to Marathi Dictionary, vein Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use