Meaning of 'allegory'

  • ज्यातील पात्रे ही सत्य, सहनशीलता वगैरे सारख्या सदगुणांची मानवी रुपे असतात अशी कथा
  • दृष्टान्तकथा
  • रुपककथा
  • रुपक

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of allegory, allegory Meaning, English to Marathi Dictionary, allegory Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use