Meaning of 'watch'

  • पाहणे
  • काय होते त्यावर लक्ष ठेवणे
  • लक्ष ठेवणे
  • संरक्षण करणे
  • लहान (खिशातील किंवा मनगटी) घडयाळ

Related Phrases

  • Watch-key छोटया घडयाळाला किल्ली देण्यासाठी असलेली वेगळी किल्ली
  • To keep watch on दृष्टि ठेवणे
  • Watch-guard घडयाळाची साखळी किंवा पट्टा
  • Watch-glass मनगटी किंवा खिशातील घडयाळाच्या तबकडीवरील काच

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of watch, watch Meaning, English to Marathi Dictionary, watch Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use