Meaning of 'low'

 • खाली असलेला
 • खालचा
 • स्वर हळू खालच्या पातळीतला
 • साठा, इ. अपुरा पडणारा
 • संपत आलेला
 • समुद्राचे पाणी, इ. खोल गेलेले
 • खालच्या दर्जाचा

Related Phrases

 • Low born हीन कुळातील
 • Low-spirited 1. खिन्न    2. दुःखी    3. उत्साहहीन
 • Low paid employee लघुवेतन कर्मचारी
 • Low level language मशिन लँग्वेज किंवा असेंब्ली लँग्वेज म्हणजे लो लेव्हल लँग्वेज होय
 • Low vision अल्प दृष्टी
 • To low हंबरणे

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of low, low Meaning, English to Marathi Dictionary, low Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use