Meaning of 'toll'

  • मंदपणे ठराविक वेळाने घंटा वाजवणे किंवा वाजवत राहाणे
  • (मोठया घंटेचा) मंद आवाज
  • घंटानाद
  • जकात
  • आपघातामुळे होणारे नुकसान
  • यूद्धासारखा आपत्तीमुळे सहन करावे लागणारे नुकसान

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of toll, toll Meaning, English to Marathi Dictionary, toll Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use