Meaning of 'uranus'

  • युरेनस नावाचा ग्रह (हा ग्रह हर्षल याने १७८१ मध्ये शोधून काढला)
  • ग्रीक पुराणातील देवता


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of uranus, uranus Meaning, English to Marathi Dictionary, uranus Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use