Meaning of 'tree'

 • वृक्ष
 • झाड

Related Phrases

 • Rose wood tree 1. उष्ण कटिबंधात आढळणारे झाड    2. अशा वृक्षाचे लाकूड कठीण असते
 • Bo-tree पिंपळाचे झाड
 • Willow tree 1. लवचिक फांद्या असलेले एक वृक्ष    2. अशा वृक्षाचे लाकूड क्रिकेटची बॅट बनविण्यासाठी वापरतात
 • Plane tree रूंदपर्णी झाड
 • Foster tree मातृ वृक्ष
 • Coconut tree नारळाचे झाड
 • Betel nut-tree वडाचे झाड
 • Walnut tree वॉलनट वृक्ष
 • Roof-tree छपराचा मुख्य आडवा वासा (मधली तुळई)
 • Flame-tree पळसाचे झाड

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of tree, tree Meaning, English to Marathi Dictionary, tree Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use