Meaning of 'short'

 • छोटा
 • लहान
 • उंचीने कमी
 • खुजा
 • खुरटा
 • (काळ)अल्प
 • (भाषण)त्रोटक

Related Phrases

 • Short-lived 1. अल्पजीवी    2. अल्पायुषी
 • Short bill थोड्या मुदतीचे विपत्र
 • Short-winded अपुर्‍या दमाचा
 • Short-time अल्प काळ
 • Short-sighted 1. र्‍हास्वदृष्टीचा    2. अदूरदर्शी
 • Short selling स्वत: जवळ असलेल्या मालापेक्षा जास्त मालाची विक्री करणे
 • Short sightedness लघुदृष्टिता
 • Short-change 1. स् उरलेले पैसे कमी देऊन फसवणे    2. फसवणूक करणे    3. असा फसवणुकीचा व्यवहार
 • Short films लघु चित्रपट
 • Money at call and short notice बँकेची तरल मालमत्ता

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of short, short Meaning, English to Marathi Dictionary, short Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use