Meaning of 'second'

 • द्वंद्वयुद्धातील योद्ध्याने निवडलेला पाठीराखा
 • दुसरा मनुष्य
 • द्वितीय दुय्यम प्रतीचा माल
 • सेकंद
 • अंशाचा ६० वा भाग
 • क्षण
 • पळ

Related Phrases

 • Second mortgage दुसरे गहाण
 • Second cousin वडिलांच्या किंवा आईच्या चुलत-मामे-मावस भावंडाचे अपत्य
 • Second-guess (अमेरीका व कॅनडामध्ये याचा वापर होतो)पश्चातबुद्धीने एखाद्यावर टीका करणे
 • Second mortgages 1. दुसरे गहाण    2. दुय्यम गहाण
 • Second childhood म्हातारचळ

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of second, second Meaning, English to Marathi Dictionary, second Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use