Meaning of 'open'

 • बंद नसलेला
 • उघडा
 • मोकळा
 • आच्छादित नसलेला
 • खुला
 • उघडणे
 • चालू करणे

Related Phrases

 • To close and open मिचकणे
 • To open one's mouth आ करणे
 • In open court खुले न्यायालय
 • Open-economy 1. सरकारची ढवळाढवळ नसलेले अर्थकारण    2. सरकारी नियंत्रण मुक्त अर्थव्यवस्था
 • Open price agreement खुली किंमत करार
 • Open-mouthed smile ओपन केलेल्या-तोंडाचे स्मित
 • Wound open यामध्ये अंगावरील जखमेच्या कडा दूरदूर असतात
 • To open out widely फाकटणे
 • Bank's open credit facilities त्याच बँकेच्या शाखेवर किंवा दुसर्‍या बँकेवर चेक काढण्यासाठी बँकेने ग्राहकास किंवा खातेदारास दिलेली पत सबलत
 • Open union खुली कामगार संघटना

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of open, open Meaning, English to Marathi Dictionary, open Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use