Meaning of 'vocal'

  • मौखिक
  • स्वरासंबधीचा
  • वाणीचा
  • वाणीने केलेले (गायन)
  • शब्दांत व्यक्त करणारा
  • बोलका

Related Phrases

  • Vocal cord स्वरतंतू
  • Vocal cards स्वररज्जू, स्वरयंत्रामध्ये असलेल्या तंतुमय पेशीजालांनी घडवलेल्या व वरून पट्टकी अभिस्तराचे आच्छादन असलेल्या दोन घड्या

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of vocal, vocal Meaning, English to Marathi Dictionary, vocal Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use