Meaning of 'dish'

 • ताट
 • थाळी थाळीत वाढलेला पदार्थ
 • विशिष्ट अन्नपदार्थ
 • आकर्षक व्यक्ती
 • जी गोष्ट एखादयाला खास आवडते ती गोष्ट
 • थाळीत अन्न वाढून ते जेवण्याच्या टेबलावर आणून ठेवणे

Related Phrases

 • Petri dish एक काचेची व प्लास्टिकची झाकण असलेली डबी
 • A dish clout 1. ताटे पुसण्याचे फडके    2. तडाखा देणे
 • To dish to cheat डोळयात धूळ फेकणे
 • To dish बनविणे
 • Side dish मुख्य जेवणासोबत दिला जाणारा जादा पदार्थ

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of dish, dish Meaning, English to Marathi Dictionary, dish Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use