Meaning of 'water'

 • पाणी
 • जल
 • अफाट पाणी
 • समुद्र
 • समुद्राची भरती ओहोटीची अवस्था
 • पाणी घालणे
 • (जनावर इ.ला) पाणी पाजणे

Related Phrases

 • Water proof जलाभेद्य (ज्यातून पाणी शिरकाव करु शकत नाही असे)
 • Water supply पाणीपुरवठा
 • To dip in water चुबकळणे
 • Bilge water जहाजाच्या तळाशी साठलेले घाणेरडे पाणी
 • To draw up a bucket or pail for drawing water शेंदणे
 • Stool rice water पटकीच्या रोगामध्ये पाण्यासारखे व त्यामध्ये लहान पांढरेसपाट पातळ तुकडे असणारे जुलाब
 • Water wheel पाणी काढण्याचा रहाट
 • Water power जलशक्ती
 • Water cart पाण्याची टाकी वाहून नेणारी गाडी
 • Minaral water 1. निसर्गतः औषधी खनिजांनी युक्त असे पाणी    2. सोडा वॉटर

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of water, water Meaning, English to Marathi Dictionary, water Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use