Meaning of 'allow'

  • एखाद्याला काही करण्याची परवानगी देणे
  • होऊ देणे
  • घडू देणे
  • अनुमती देणे
  • जाऊ, करु वगैरे देणे

Related Phrases

  • To allow time वेळ देणे
  • To allow झेलणे
  • Allow for sth 1. एखादी गोष्ट विचारात घेणे    2. एखादी गोष्ट लक्षात घेणे
  • Allow able 1. वाजवी    2. उचित    3. योग्य
  • Allow list परवानगी यादी

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of allow, allow Meaning, English to Marathi Dictionary, allow Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use