Meaning of 'cook'

  • अन्न शिजवणे
  • शिजणे

Related Phrases

  • To cook by boiling रांधणे
  • To cook someone's goose 1. एखाद्याची संधी उधळून लावणे    2. एखाद्याचा अध:पात घडवून आणणे
  • Cook-up मांस, मासे, भाज्या यां‍चे मिश्रण असणारे पक्वान्न
  • Cook house छावणीतील स्वयंपाकघर
  • Cook islands कुक बेटे
  • Captain cook monument कॅप्‍टन कूक मोनुमेंट
  • To cook 1. फुसलाविणे    2. शिजविणे
  • Cook up खोटा बनवणे

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of cook, cook Meaning, English to Marathi Dictionary, cook Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use