Meaning of 'wash'

  • पाण्याने (अगर इतर द्रवाने) धुणे (स्वच्छ करणे) कसलीही खराबी न होता धुता येणे
  • सामासिक शब्दातील पूर्वपद म्हणून वापर (उदा. बॉशबेसीन तोंड धुण्याचे बेसीन)

Related Phrases

  • To wash 1. धुणे    2. प्रक्षालणे    3. प्रक्षाळणे
  • Wash-out 1. पूर इ. मुळे जमिनीची झालेली झीज    2. पूर्ण विचका    3. अत्यंत अकार्यक्षम व्यक्ती
  • Basin wash हात धुण्यासाठी भांडे
  • Mouth wash तोंड धुण्यासाठी औषधी द्रव
  • To wash slightly ओंवळणे
  • Wash-and-wear 1. जे (कपडे) विनासायास धुऊन निघतात    2. चटकन वाळतात व ज्यांना फारशी इस्त्री करण्याची जरुरी नसते असे

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of wash, wash Meaning, English to Marathi Dictionary, wash Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use