Meaning of 'direct'

 • कहयात ठेवणे
 • हुकूम करणे
 • वाट दाखवणे
 • पत्रावर वगैरे पत्ता लिहणे
 • धंद्याचे मार्गदर्शन करणे
 • सिनेमा दिग्दर्शन करणे
 • संगीत दिग्दर्शन करणे

Related Phrases

 • To direct 1. निदेशणे    2. फर्माविणे
 • Direct cost प्रत्यक्ष परिव्यय
 • Transfusion direct रक्तदात्याकडून रुग्णाकडे थेट रक्त देणे
 • Direct attack सरळ आक्रमण
 • Direct advertising प्रत्यक्ष जाहिरात
 • Direct exchange rate प्रत्यक्ष विनिमय दर
 • Direct foreign investment देशातील कारखाना चालविण्याकरिता विदेशी भांडवलाची गुंतवणूक
 • Direct trade प्रत्यक्ष व्यापार
 • Direct tax प्रत्यक्ष कर
 • Direct selling प्रत्यक्ष विक्री

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of direct, direct Meaning, English to Marathi Dictionary, direct Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use