Meaning of 'win'

  • मिळवणे
  • जिंकणे
  • यशस्वी होणे
  • मोकळया हवेत किंवा उन्हात वाळवणे
  • चाळणे
  • पाखडणे

Related Phrases

  • To win पटकाविणे
  • Win at a canter 1. सहजपणे चालणे    2. चालवणे
  • To win over 1. गार करणे    2. मन मनाविणे    3. मनाविणे
  • To win ( name ) गाजविणे

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of win, win Meaning, English to Marathi Dictionary, win Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use