Meaning of 'save'

 • बचाव करणे
 • रक्षण करणे
 • वाचवणे
 • पापमुक्त करणे
 • (वेळ, खर्च, त्रासइ होण्याचे)वाचवणे,
 • शिल्लक टाकणे
 • शिवाय

Related Phrases

 • To save 1. उरविणे    2. शिलकी टाकणे    3. तारणे
 • To save time वेळ वाचविणे
 • Save as you earn मालकाने सेवकाच्या पगारातून पैसे कापून सेवकाकरिताच बचत खात्यात जमा करणे
 • Marginal propensity to save सीमान्त बचत प्रवृत्ती
 • Goteborg/save गोतेबोर्ग/सेव्‍ह
 • Propensity to save बचत प्रवृत्ती

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of save, save Meaning, English to Marathi Dictionary, save Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use