Meaning of 'angle'

 • दोन मिळणार्‍या रेषांच्या मधली जागा
 • कोन
 • कोण
 • कोपरा
 • दृष्टिकोन

Related Phrases

 • Zero angle शून्यकोन
 • Left angle bracket डावा कोन कंस
 • For angle एखादी गोष्ट आडवळणाने मिळवण्याचा प्रयत्न करणे
 • Acute angle 1. अंशापेक्षा लहान असणारा कोन    2. लघूकोन
 • Straight angle १८० अंशांचा कोन (सरळ कोन)
 • Angle brackets कोनाकार कंस
 • Right angle bracket उजवा कोन कंस
 • At an angle वाकडातिकडा

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of angle, angle Meaning, English to Marathi Dictionary, angle Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use