Meaning of 'seat'

 • बैठक
 • आसन
 • बसताना उपयोगात येणारा शरीराचा भाग
 • बसायची जागा
 • बसायची पद्धत
 • सदस्याची बसण्याची जागा (खुर्ची)
 • बसवणे

Related Phrases

 • Death seat वाहनचालकाशेजारची बैठक
 • Principal seat मुख्य स्थान
 • To seat बसविणे
 • Hot seat 1. खुन्यांना ठार मारण्यासाठी वापरण्यात येणारी विद्युत खुर्ची    2. अत्यंत अवघड अशी स्थिती
 • Box seat प्रेक्षागृहामधील एक बंदिस्त बैठक

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of seat, seat Meaning, English to Marathi Dictionary, seat Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use