Meaning of 'season'

  • योग्य काळ
  • हंगाम
  • मोसम
  • पक्का करणे
  • काही महत्वाच्या कामासाठी योग्य बनवणे
  • मुरवणे
  • (कातडे)कमावणे

Related Phrases

  • Busy season 1. जोराचा    2. भारी हंगाम
  • High season ज्या कालखंडात धंदा सर्वांत तेजीत असतो व किमती सर्वांत जास्त असतात असा वर्षातील कालखंड

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of season, season Meaning, English to Marathi Dictionary, season Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use