she shed sheep sheepskin sheer sheet shelf shelter shelve shield

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use